Integritetspolicy

Vi anser att personuppgifter från besökare på vår webbplats ska behandlas med största försiktighet. När SleepBD behandlar personuppgifter agerar SleepBD därför i enlighet med den nederländska dataskyddslagen och annan integritetslagstiftning.

 

Behandling av personuppgifter

Som en del av vår tjänst registrerar SleepBD data. Detta är fallet när du gör en beställning, skapar ett konto, ställer frågor eller skriver kommentarer på vår webbplats. Detta innebär att vi ber dig att lämna personlig information eller att du delar den på eget initiativ. I dessa fall behandlas dina uppgifter endast för att fastställa din identitet. Din information kommer inte att lämnas ut till tredje part om SleepBD inte är skyldig att göra det enligt lag, domstolsbeslut eller om du har samtyckt till detta.

Betalningar sker alltid via krypterade och säkra webbtjänster från betrodda tredje parter.

Klickbeteende

SleepBD lagrar allmänna besöksdata från webbplatsen. Dessa uppgifter används för att förbättra webbplatsens kvalitet.

Cookies

Vissa delar av den här webbplatsen kan innehålla cookies. Cookies är små informationsbitar (filer) som en webbplats lagrar på din dator. Webbplatsen instruerar din webbläsare att göra det. Cookies används inte för att få eller spara personlig information. Genom att justera inställningarna i din webbläsare kan du ändra detta förfarande. I dessa fall är det möjligt att du inte har tillgång till vissa delar av vår webbplats.

Säkerhet

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust eller någon form av olaglig behandling. Personer som agerar på uppdrag av SleepBD och har tillgång till dina uppgifter är bundna av sekretess.

Ändringar

SleepBD förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Vi rekommenderar därför att du regelbundet läser denna integritetspolicy.

Mer information

Om du har några frågor om vår sekretesspolicy är du välkommen att höra av dig till oss. Om du hittar felaktigheter eller information som saknas på webbplatsen vill vi gärna höra av dig. Du kan skicka ditt meddelande till hello@sleepbdofficial.com.

Ansvarsfriskrivning

Produkterna och påståendena om specifika produkter på eller via denna webbplats har inte utvärderats av parter som United States Food and Drug Administration och är inte godkända för att diagnostisera, behandla, bota eller förebygga sjukdomar.

Denna webbplats är inte avsedd att ge diagnoser, behandling eller medicinska råd. Produkter, tjänster, information och annat innehåll som tillhandahålls på denna webbplats, inklusive information som kan tillhandahållas direkt på denna webbplats eller genom länkar till webbplatser från tredje part, tillhandahålls endast i informationssyfte. Rådgör med en läkare eller annan sjukvårdspersonal om medicinska eller hälsorelaterade diagnoser eller behandlingsalternativ.

Den information som tillhandahålls på denna webbplats och länkade webbplatser, inklusive information om medicinska och hälsorelaterade tillstånd, behandlingar och produkter, kan tillhandahållas i sammandrag. Informationen på denna webbplats, inklusive produktetiketter eller förpackningar, ska inte betraktas som en ersättning för råd från sjukvårdspersonal. Den här webbplatsen rekommenderar inte självhantering av hälsoproblem. Informationen på denna webbplats är inte heltäckande och täcker inte alla sjukdomar, besvär, fysiska tillstånd eller deras behandling. Kontakta din läkare omgående om du har några hälsorelaterade frågor. Strunta aldrig i eller fördröj aldrig medicinsk rådgivning baserad på information som du kan ha läst på den här webbplatsen.

Du bör inte använda informationen eller tjänsterna på denna webbplats för att diagnostisera eller behandla hälsoproblem eller för att förskriva läkemedel eller annan behandling. Du bör alltid rådgöra med din hälsovårdspersonal och läsa den information som tillhandahålls av produkttillverkaren och alla produktetiketter eller förpackningar innan du använder någon medicin, näringsprodukt, växtbaserad eller homeopatisk produkt eller innan du påbörjar något tränings- eller dietprogram eller påbörjar någon behandling för ett hälsoproblem. Människor är olika och kan reagera olika på olika produkter. Du bör rådgöra med din läkare om interaktioner mellan mediciner som du tar och näringstillskott. Kommentarer som görs i forum på denna webbplats av anställda eller användare av webbplatsen är uteslutande deras egna personliga åsikter som görs i deras egen personliga kapacitet och är inte påståenden från oss eller representerar SleepBD:s ståndpunkt eller åsikt. Produktbedömningar som görs av nuvarande eller tidigare anställda eller användare av webbplatsen är uteslutande deras egna personliga åsikter som görs i deras egen personliga kapacitet och är inte avsedda att ersätta lämplig medicinsk vård eller råd från en sjukvårdspersonal.

Kontrollera alltid produktens etikett eller förpackning innan du använder en produkt. Om det finns skillnader bör kunderna följa den information som finns på produktetiketten eller förpackningen. Du bör kontakta tillverkaren direkt för att få information om produktens märkning, förpackningsuppgifter och rekommenderad användning.

SleepBD är inte ansvarig för någon information som tillhandahålls på denna webbplats när det gäller rekommendationer om kosttillskott i hälsoperspektiv. Produkterna eller påståendena om specifika näringsämnen eller produkter har inte utvärderats av Food and Drug Administration. Kostprodukterna är inte avsedda att behandla, förebygga eller bota sjukdomar. Rådgör med en sjukvårdspersonal innan du påbörjar en diet, ett kosttillskott eller ett träningsprogram. SleepBD ger ingen garanti eller försäkran med avseende på de produkter eller tjänster som säljs.

SleepBD ansvarar inte för eventuella skador på information eller tjänster som tillhandahålls, även om SleepBD har informerats om möjligheten till skador.