Användarvillkor – SleepBD

Allmänt

Manzoku – som handlar som SleepBD (“Sleepbdofficial.com”) äger och driver denna webbplats. Detta dokument reglerar ditt förhållande till Sleepbdofficial.com (“Webbplats”). Tillgång till och användning av denna webbplats och de produkter och tjänster som är tillgängliga via denna webbplats (tillsammans “tjänsterna”) omfattas av följande villkor och tillkännagivanden (“användarvillkor”). Genom att använda tjänsterna godkänner du alla användarvillkor, som kan uppdateras av oss från tid till annan. Du bör kontrollera den här sidan regelbundet för att ta del av eventuella ändringar som vi kan ha gjort i användarvillkoren.

Tillgång till denna webbplats är tillåten på tillfällig basis, och vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka eller ändra tjänsterna utan förvarning. Vi kan inte hållas ansvariga om webbplatsen av någon anledning är otillgänglig vid någon tidpunkt eller under någon period. Från tid till annan kan vi begränsa tillgången till vissa delar av eller hela denna webbplats.

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser (“länkade webbplatser”) som inte drivs av Sleepbdofficial.com. Sleepbdofficial.com har ingen kontroll över de länkade webbplatserna och tar inget ansvar för dem eller för någon förlust eller skada som kan uppstå genom din användning av dem. Din användning av de länkade webbplatserna omfattas av de användar- och servicevillkor som finns på varje sådan webbplats.

Integritetspolicy

Vår sekretesspolicy, som beskriver hur vi använder din information, hittar du här. Genom att använda denna webbplats samtycker du till den behandling som beskrivs där och garanterar att alla uppgifter som du tillhandahåller är korrekta.

Förbud

Du får inte missbruka denna webbplats. Du får inte: begå eller uppmuntra till brott; överföra eller distribuera virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material som är skadligt, tekniskt skadligt, förtroendeskadligt eller på något sätt stötande eller oanständigt; hacka dig in i någon del av tjänsten; korrumpera data; orsaka olägenheter för andra användare; inkräkta på andras äganderätter; skicka oönskad reklam eller marknadsföringsmaterial, vanligen kallat “skräppost”; eller försöka påverka prestandan eller funktionaliteten hos någon av de datorsystem som finns på denna webbplats eller som man har tillgång till via den. Att bryta mot denna bestämmelse skulle utgöra ett brott och Sleepbdofficial.com kommer att rapportera varje sådan överträdelse till relevanta brottsbekämpande myndigheter och avslöja din identitet för dem.

Vi ansvarar inte för någon förlust eller skada som orsakas av en distribuerad överbelastningsattack, virus eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din datorutrustning, dina datorprogram, data eller annat material som tillhör dig på grund av att du använder denna webbplats eller laddar ner något material som publiceras på den eller på någon webbplats som är länkad till den.

Immateriella rättigheter, programvara och innehåll

De immateriella rättigheterna i all programvara och allt innehåll (inklusive fotografiska bilder) som görs tillgängligt för dig på eller via denna webbplats tillhör Sleepbdofficial.com eller dess licensgivare och är skyddade av upphovsrättslagar och fördrag runt om i världen. Alla sådana rättigheter är förbehållna Sleepbdofficial.com och dess licensgivare. Du får lagra, skriva ut och visa det tillhandahållna innehållet endast för ditt eget personliga bruk. Det är inte tillåtet att publicera, manipulera, distribuera eller på annat sätt reproducera, i vilket format som helst, något av innehållet eller kopior av innehållet som tillhandahålls till dig eller som visas på denna webbplats, och det är inte heller tillåtet att använda sådant innehåll i samband med någon affärsverksamhet eller kommersiellt företag.

Försäljningsvillkor

Genom att göra en beställning erbjuder du dig att köpa en produkt enligt följande villkor. Alla beställningar är beroende av tillgänglighet och bekräftelse av beställningspriset.

Leveranstiderna kan variera beroende på tillgänglighet och med förbehåll för eventuella förseningar till följd av postförseningar eller force majeure som vi inte kan hållas ansvariga för.

För att ingå avtal med Sleepbdofficial.com måste du vara över 18 år och ha ett giltigt kredit- eller betalkort utfärdat av en bank som är godtagbar för oss. Sleepbdofficial.com har rätt att avvisa alla förfrågningar från dig. Om din beställning godkänns informerar vi dig via e-post och bekräftar identiteten på den part som du har ingått avtal med. Detta är vanligtvis Sleepbdofficial.com eller kan i vissa fall vara en tredje part. När ett avtal ingås med en tredje part agerar Sleepbdofficial.com varken som agent eller uppdragsgivare, utan avtalet ingås mellan dig själv och den tredje parten och kommer att omfattas av de försäljningsvillkor som de tillhandahåller dig. När du gör en beställning förbinder du dig att alla uppgifter du lämnar till oss är sanna och korrekta, att du är en auktoriserad användare av det kredit- eller betalkort som används för att göra din beställning och att det finns tillräckligt med pengar för att täcka kostnaden för varorna. Kostnaderna för utländska produkter och tjänster kan fluktuera. Alla priser som annonseras kan komma att ändras.

(a) Vårt avtal

När du gör en beställning kommer du att få ett e-postmeddelande som bekräftar mottagandet av din beställning: detta e-postmeddelande är endast en bekräftelse och utgör inte ett godkännande av din beställning. Ett avtal mellan oss kommer inte att bildas förrän vi skickar dig en bekräftelse via e-post på att de varor som du beställt har skickats till dig. Endast de varor som anges i det bekräftelsemail som skickas vid avsändningstillfället ingår i det ingångna avtalet.

(b) Prissättning och tillgänglighet

Även om vi försöker se till att alla uppgifter, beskrivningar och priser som visas på denna webbplats är korrekta, kan fel uppstå. Om vi upptäcker ett fel i priset på varor som du har beställt kommer vi att informera dig om detta så snart som möjligt och ge dig möjlighet att bekräfta din beställning till det korrekta priset eller annullera den. Om vi inte kan kontakta dig kommer vi att behandla beställningen som annullerad. Om du ångrar dig och du redan har betalat för varorna får du full återbetalning.

Leveranskostnader kommer att debiteras ytterligare; sådana extra avgifter visas tydligt i tillämpliga fall och ingår i den totala kostnaden.

(c) Betalning

När vi tar emot din beställning gör vi en standardkontroll av ditt betalkort för att se till att det finns tillräckligt med pengar för att genomföra transaktionen. När varorna har skickats och du har fått ett bekräftelsemail kommer ditt kort att debiteras när du har fått ett godkännande. De pengar som tas emot när ditt kort debiteras ska användas som ersättning för värdet av de varor som du har köpt och som anges i bekräftelsemeddelandet.

Garanti

SleepBD garanterar kvaliteten på sina produkter. Om du får problem med våra produkter före utgångsdatumet (se etikett på flaskan), tveka inte att kontakta oss så ersätter vi din produkt gratis.

Retur- och återbetalningspolicy

Om du inte är helt nöjd med ditt köp kan du meddela oss detta inom 14 dagar från inköpsdatumet. Om du vill returnera dina beställda varor har du 14 dagar på dig att göra det. När vi har mottagit dina returnerade varor kommer vi att initiera en återbetalning till din ursprungliga betalningsmetod.

Leverans

Standardleverans sker med kurir. Vi levererar vanligtvis inom 1-30 arbetsdagar. Du får ett e-postmeddelande när din beställning har skickats. Vi skickar till alla länder, utom till sanktionerade länder och högriskländer (t.ex. Afghanistan, Kina, Indonesien och Nordkorea). Se den fullständiga listan på https://uit.stanford.edu/security/travel/high-risk-countries

Ansvarsfriskrivning

Det material som visas på denna webbplats tillhandahålls utan några garantier, villkor eller garantier för dess riktighet. Om inte uttryckligen motsatsen anges i största möjliga utsträckning som lagen tillåter Sleepbdofficial. com och dess leverantörer, innehållsleverantörer och annonsörer utesluter härmed uttryckligen alla villkor, garantier och andra villkor som annars skulle kunna vara underförstådda enligt lag, sedvanerätt eller rättviselag och ska inte vara ansvariga för några som helst skador, inklusive men utan begränsning till direkta, indirekta, särskilda, följd-, straff- eller tillfälliga skador, eller skador för förlust av användning, vinst, data eller andra immateriella tillgångar, skada på goodwill eller rykte, eller kostnader för inköp av ersättningsvaror och -tjänster, som uppstår till följd av eller är relaterade till användning, oförmåga att använda, prestanda eller fel på denna webbplats eller de länkade webbplatserna och material som publiceras där, oavsett om sådana skador var förutsebara eller uppstod genom avtal, skadestånd, rättssäkerhet, återställande, enligt lag, sedvanerätt eller på annat sätt. Detta påverkar inte Sleepbdofficial.coms ansvar för dödsfall eller personskada som uppstår på grund av vårdslöshet, bedrägligt vilseledande, vilseledande i fråga om en grundläggande fråga eller något annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt tillämplig lag.

Länkning till denna webbplats

Du får länka till vår hemsida, förutsatt att du gör det på ett rättvist och lagligt sätt som inte skadar vårt rykte eller drar fördel av det, men du får inte upprätta en länk på ett sådant sätt att den antyder någon form av förening, godkännande eller stöd från vår sida om det inte finns något sådant. Du får inte skapa en länk från en webbplats som inte ägs av dig. Den här webbplatsen får inte placeras i en ram på någon annan webbplats och du får inte heller skapa en länk till någon annan del av den här webbplatsen än startsidan. Vi förbehåller oss rätten att återkalla länkningstillståndet utan förvarning.

Ansvarsfriskrivning för äganderätt till varumärken, bilder av personligheter och upphovsrätt från tredje part

Om inte annat uttryckligen anges är alla personer (inklusive deras namn och bilder), tredje parts varumärken och innehåll, tjänster och/eller platser på denna webbplats inte på något sätt associerade, länkade eller anknutna till Sleepbdofficial.com och du bör inte förlita dig på att det finns en sådan koppling eller anknytning. Alla varumärken/namn som förekommer på denna webbplats ägs av respektive varumärkesinnehavare. När ett varumärke eller märkesnamn nämns används det endast för att beskriva eller identifiera produkterna och tjänsterna och är inte på något sätt ett påstående om att sådana produkter eller tjänster stöds av eller är kopplade till Sleepbdofficial.com.

Skadestånd

Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla Sleepbdofficial.com, dess styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, konsulter, agenter och dotterbolag skadeslösa från alla anspråk från tredje part, ansvar, skador och/eller kostnader (inklusive, men inte begränsat till, advokatkostnader) som uppstår till följd av din användning av denna webbplats eller din överträdelse av användarvillkoren.

Variation

Sleepbdofficial.com har rätt att efter eget gottfinnande när som helst och utan förvarning ändra, ta bort eller variera tjänsterna och/eller någon sida på denna webbplats.

Invaliditet

Om någon del av användarvillkoren inte kan verkställas (inklusive någon bestämmelse där vi utesluter vårt ansvar gentemot dig) påverkas inte verkställbarheten av någon annan del av användarvillkoren, alla andra klausuler förblir fullt giltiga och effektiva. Om en klausul/underklausul eller en del av en klausul/underklausul i möjligaste mån kan avskiljas så att den återstående delen blir giltig, ska klausulen tolkas i enlighet med detta. Alternativt samtycker du till att klausulen ska rättas och tolkas på ett sådant sätt som nära påminner om klausulens/underklausulens ursprungliga innebörd i enlighet med vad som är tillåtet enligt lag.

Klagomål

Vi har ett förfarande för hantering av klagomål som vi kommer att använda för att försöka lösa tvister när de först uppstår.Låt oss veta om du har några klagomål eller kommentarer.

Befrielse

Om du bryter mot dessa villkor och vi inte vidtar några åtgärder har vi fortfarande rätt att använda våra rättigheter och åtgärder i alla andra situationer där du bryter mot dessa villkor.

Hela avtalet

Ovanstående användarvillkor utgör hela avtalet mellan parterna och ersätter alla tidigare och samtidiga avtal mellan dig och Sleepbdofficial.com. Varje avstående från någon bestämmelse i användarvillkoren är endast effektivt om det är skriftligt och undertecknat av en direktör för Sleepbdofficial.com.